Beware of Tfillin fraud

סכנה: רצועות תפילין עם חותמת כשרות מזוייפת

דוד קורצוייל כ״ו בתמוז תשע״ה 13/07/2015
http://www.93fm.co.il/radio/214311  
סיפור עגום על זייפן תשמישי קדושה נחשף הערב במהדורה המרכזית של קול חי. מדובר על איש בליעל שבעבר נקשרו בשמו סיפורים על זיוף תפילין ועוד תשמישי קדושה. הערב דווח במהדורה על על חותמת כשרות מזויפת, כביכול מבית דינו של הגרמ"ש קליין שמתנוססת על רצועות תפילין שאינם כשרות. לצרכנים קשה מאוד לדעת שמדבור בזיוף כשרות. זה מוצר שנרכש פעם ב– ואנשים לא עוקבים חודשים אחרי לבדוק האם פרשייה שנחשפה קשורה למוצר שקנה אי פעם. הרב ישראל יוד ממכון פאר שוחח עם אבי מימרן ונתן 'טיפים' לזיהוי מוצרים שאינם כשרים. "מאז ומתמיד היו כל מיני יצרנים שהמציאו לעצמם תעודת כשרות פרטית ומפוקפקת. לאחרונה זה הגיע לרצועות שם יש בעיה קשה כי נכנסו מספר יצרנים לתחום. ברצועות יש יותר הלכות מאשר בבתים. הלכה למשה מסיני זה ברצועות. זה צריך להיות מעובד לשם קדושת תפילין עם צביעה לשמה. בשנים האחרונות זוהתה שיש בעיה ולכן אצלנו ב'פאר' יש רצועות רק בכשרות העדה החרדית או הגרמי"ל לנדאו, ומקפידים רק עורות מהודרים שסמוך לשער הבהמה". על מצב התפילין בכללותם אמר "המצב גרוע. איש הישר בעיניו יעשה. אין פיקוח וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. לפני שנות ה-70 הייתה מחלקה לכשרות סת"ם שנסגרה כי הם לא עמדו בלחץ. כל אחד יכול למכור מה שהוא רוצה בלי שאיש בודק. אנשים קונים כאילו תפילין וכאילו מזוזות". לסיום ציין יוד כי "נעשו כבר כמה פעמים סקרים חיצוניים שמראים ש95% מבתי ישראל מקפידים על מזוזות. אנשים רוצים מזוזה כשרה ונכשלים בדברים שהם זיוף ולא כשר".   י


Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

Not a "khaf"