כ"ף פשוטה דומה מעט לרי"ש

הכפי"ן רגלן קצרה מעט, ובתיבה 'מצוך' הראש רחב ודינה שאלת תינוק שמא תידמה בעיניו לרי"ש
ואכן התינוק קראה רי"ש

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

Not a "khaf"