מגלגלין .. וחוב על ידי חייב

 
השאלה היתה על הנו"ן שראשה נתעבה מחמת התגין, וכן ראש הוי"ו שבולט מעט לימין ואולי דומה לזיי"ן
 ואז שמו לב שיש בעיה חמורה הרבה יותר חסר אות בין עיניך

Comments

  1. בכתב שלו, כל קו"ף יש לה צורת למ"ד

    ReplyDelete
  2. Yes, indeed. The problem with the Kufs are the long tags positioned very close to the the left edge of the roof.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

The different ways of forming the"Hefsek Parshas Stuma" in tefillin parshiyos.