Posts

Showing posts from July 14, 2015

Beware of Tfillin fraud

Image
סכנה: רצועות תפילין עם חותמת כשרות מזוייפת דוד קורצוייל כ״ו בתמוז תשע״ה 13/07/2015
http://www.93fm.co.il/radio/214311  
סיפור עגום על זייפן תשמישי קדושה נחשף הערב במהדורה המרכזית של קול חי. מדובר על איש בליעל שבעבר נקשרו בשמו סיפורים על זיוף תפילין ועוד תשמישי קדושה. הערב דווח במהדורה על על חותמת כשרות מזויפת, כביכול מבית דינו של הגרמ"ש קליין שמתנוססת על רצועות תפילין שאינם כשרות. לצרכנים קשה מאוד לדעת שמדבור בזיוף כשרות. זה מוצר שנרכש פעם ב– ואנשים לא עוקבים חודשים אחרי לבדוק האם פרשייה שנחשפה קשורה למוצר שקנה אי פעם. הרב ישראל יוד ממכון פאר שוחח עם אבי מימרן ונתן 'טיפים' לזיהוי מוצרים שאינם כשרים. "מאז ומתמיד היו כל מיני יצרנים שהמציאו לעצמם תעודת כשרות פרטית ומפוקפקת. לאחרונה זה הגיע לרצועות שם יש בעיה קשה כי נכנסו מספר יצרנים לתחום. ברצועות יש יותר הלכות מאשר בבתים. הלכה למשה מסיני זה ברצועות. זה צריך להיות מעובד לשם קדושת תפילין עם צביעה לשמה. בשנים האחרונות זוהתה שיש בעיה ולכן אצלנו ב'פאר' יש רצועות רק בכשרות העדה החרדית או הגרמי"ל…