שי"ן וסמ"ך בכתב חב"ד

 כחיזוק לדברי ר' אלי גוטניק בנוגע לשי"ן, ברור שאין לו להיות עם מושב שטוח אלא מושב המסתיים בחוד שלא יהא ראוי לישיבה כמבואר בגמרא וב"י ושו"ע רבינו שהשי"ן אין לו עמידה משום ששק"ר אין להם רגלים. ולכן השי"ן שהביא כשר רק בדיעבד ואינו צורתה לכתחילה

בשתי הדוגמאות אפשר לראות ברור שמושב השי"ן אינו שטוח, אלא נוטה אלכסוני לקיים דברי הגמרא והלכה הנ"ל

בנוסף לזהירות בשי"ן לעשותה נכון כנ"ל, יש להוסיף גם זהירות באות סמ"ך שיהא מושבה עגולה ממש כלפי מטה ולא שטוחה עם קוץ בצד שמאל - כי גם זה אינו נכון לכתחילה

Comments

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script