על מצות בדיקת תפילין בזמנינו


Bedika

Comments

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

תיבה מיותרת במזוזה