נפלה טיפת דיו ליד נו"ן פשוטה

כדאי לראות הגדלה

נפל קצת דיו ליד נו"ן פשוטה ועושה לה מעט מושב. אני מסתפק האם זה פסול בודאי, כי נעשתה לנו"ן כפופה, או שמא מועיל בה שאלת תינוק. ואם יקראנה נו"ן פשוטה נוכל לגרר

Comments

  1. שאלה מאד מענינת, אנחנו מחכים לראות מה היה ההחלטה

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script