מחיקת השם על ידי כיסוי

Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

Ink, Kosher vs. non-Kosher