וי"ו ארוכה פסולה

הו' הזה הוא נו"ן פשוטה ממש, ופסולה

Comments

 1. Yashar Koach for the post. I have a question about it. When does this Mogen Avrohom about five dots (סימן לו הקדמה ) apply?:

  עיין בב"י שהאריך בתמונת האותיות (עמ"ש ר"ס ל"ב): איתא בזוהר פ' תצוה ע' שי"ו וי"ו חד נקודה לעיל' וחמש נקודים דלתתא וכן שיעורא דיליה בספר ב"ש: ל יעשה בראש' כמין וי"ו ולא כמין יו"ד שצריך להאריך אותה:

  Or what does this "chamesh nikudim" mean?

  ReplyDelete
 2. הכוונה שהוי"ו יורד מעט מהשיטה, אבל לא שחלילה יהא ארכה ה' קולמוסין - דזה ןדאי [שיעור] נו"ן פשוטה

  ReplyDelete
  Replies
  1. ? כמהמעט היא כן יכולה לרדת? ומה הפירוש נקודים?

   Delete
 3. According to m"b its posul,however the m"b is debatable since his source is ledovid emes who writes "if a tinok reads it nun sofit then its posul" i.e.only if a tinok reads it nun sofit then its posul but a tinok must not be asked since in safrus a long vav is still a vav. actually the mishna brura is the only one that brings ledovid emes keses and alter rebbe do not write that a long vav is a problem I agree that this one is extra long we should however take into consideration that the dalet next to it is very short we should compare to beis. alos in ksav from reb hersh sofer we see very very long vavs, I will try to post.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script