יו"ד - עוקץ שמאל כמעט יורד כמו רגל ימין

היו"ד [השניה ב'עיניך'] עוקץ שמאל כמעט שוה באורך לרגל ימין הקצרה - 
נראה לי שזו כשרה כי הרגל ועוקץ קצרים ביותר, ושום תינוק לא יטעה בה לקרותה חי"ת. וראוי לתקן צורתה, ע"י הוספת מעט דיו להאריך מעט את רגל ימין. [אבל רק מעט, לא הרבה שלא תהא בעיה של שיעור ו'].

Comments

  1. לכאורה אין זה ענין לתינוק שהרי יש לה צורת חי"ת

    ReplyDelete
  2. The point Rav Moshe seems to be making is that he feels it doesn't look like a Ches. Because of the fact its short, b/c the left side is shorter and because of the mivneh of the left side, I agree it can be fixed.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

תיבה מיותרת במזוזה