מלא אות קטנה REISH

MY THOUGHTS ON THIS REISH

M''B WRITES IN SIMAN 36 REISH :
ויריכה יהיה קצר
ואם עשה רגל הריש קצר כמו יוד די בזה בדיעבד 
WE ALL REMEMBER MB 32/44
:מלא אות קטנה היינו יוד ובקוץ התחתון שלו  
(הקול סופרים  באות ד לכאורה חולק  שהרי מסביר או"ק  היינו עובי קולמס
יד אפרים לומד שבמלא או"ק צריך תינוק והמ"ב מביאו  בדף 88 ביאור הלכה  ד"ה כשר וחולק עליו
NOW THE QUESTION IS:
 A REGEL  REISH SHOULDN'T BE TOO FULL KULMUSIM
SIZE OF YUD IS LARGER THEN KULMUS-PROBABLY KULMUS AND HALF

IS IT POSSIBLE THAT ONE AND A HALF KULMUSIM IS BDIEVED BUT ITS SUPPOSED TO BE SHORTER THAN 2 KULMUSIM.

THREE EXPLANATIONS:

1)the word bdieved means should be longer but not that the os is bdieved after the fact
2)can we explain רגל הריש קצר כמו"רגל" היוד
3)can we explain יריכה יהיה קצר" מגגה"כדי 

ACCORDING TO 1 KOSHER
ACCORDING TO 2 LECHATCHILA
ACCORDING TO 3 KOSHER BDIEVED
ACCORDING TO YAD EFRAIM -SHALAS TINOK
ומי שרוצה להחמיר כיד אפרים וגם המ"ב  צריך לעשות שני קולמוסים מצומצמים
Comments

 1. My understanding from Rav Friedlander is that according to the MB, a kulmus and a bit is required and the "bit" is literally that, which would be less than a 1/2 kulmus.
  Whether this Reish is kosher according to the MB would require measuring but at first glance it seems very close to just a kulmus.

  ReplyDelete

 2. Perhaps ask the sofer who wrote these parshiyos, he is still practising and is a very respected older sofer. Since they are his parshiyos, and the person who owns them likely bought them from him because he relies on him and trusts him as a sofer, perhaps he should be given the chance to pasken on this. If you email me privately I can give you his details.

  ReplyDelete
 3. While according to the MB this is a serious issue, most hold that a kulmus suffices (and if I recall correctly, Rav YM Stern says even a little less than a kulmus suffices) and many poskim are mekel, in which case, the Reish may be kosher and can be extended.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

תיבה מיותרת במזוזה