נקב בתפלין

יש כאן נקב או חתך בגג התי"ו. השאלה, האם זה היה משעת הכתיבה שאז יהא פסול משום שאינו מוקף גויל [עד שיגרר מעט מעובי הגג מעל הנקב וסביבו, לעשותו מוקף גויל], או שנקל לומר מסתמא אירע אחר הכתיבה, ואין חסרון היקף גויל שאחר הכתיבה פוסל
במשנה ברורה מבואר [כמדומה בשם הנו"ב] שאם יש סיבה חזקה לומר שלא היה בשעת הכתיבה, כגון שנוכל לסמוך על חזקת הסופר (או המגיה) שבודאי אם היה נקב זה היו תופסים הדבר, ויש להם חזקת כשרות, [או שמצורת החיתוך ניכר שקרה אחר הכתיבה] - יש להקל ולומר שאירע הדבר אחר כן. (אבל אם יהא ספק שקול, יש להחמיר בספק של תורה)

איך להתאים פסק זה למציאות - תלוי בעיני המורה, האם מכיר את הסופר שיש לו חזקת כשרות וכו

Comments

 1. Its the Derech Hachayim.

  There is another tzad kula here that needs to be considered: this might be considered toch haos which, according to the M"B is kasher meikar hadin even mishaas haksiva.

  Im not saying this lemaaseh. Im saying it is a variable.

  ReplyDelete
 2. Its the Derech Hachayim.

  There is another tzad kula here that needs to be considered: this might be considered toch haos which, according to the M"B is kasher meikar hadin even mishaas haksiva.

  Im not saying this lemaaseh. Im saying it is a variable.

  ReplyDelete
 3. טוב מאוד
  ובכל זאת לכאורה היות [אם אפשר בקל] לתקן - כל מה שאפשר לתקן ראוי לתקן -
  ולכן יש לגרר מעט מעובי גג התי"ו שיהא מוקף גויל לכו"ע

  ReplyDelete
 4. If it was bshas haksivah you would see some ink saturation around the edges and even through to the back

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

תיבה מיותרת במזוזה