גולם פסול

לענ"ד זה גולם, כי רובו מדובק לגוף. והמעט שבולט אינו גוף ועיקר היו"ד

Comments

 1. I had this thought many times, but from my experience it seems that the rabanim never pasul this, and if i argue the above point they say maximum it a sofek kav mashuch beshave and fixing is allowed.
  If we were to fix by adding a thin rosh would it be kosher?

  ReplyDelete
 2. מה שאתה אומר זה נכון - הרבנים מכשירים בגלל שיש משהו עובר
  לכן נראה שבמקרה זה מותר לתקנו בהוספת דיו
  אבל התכוונתי בעיקר לומר - שעד שיתקנו יש בזה פיסול

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script