נגיעת יו"ד לכ"ף פשוטה

צריך שאלת תינוק, אם יקראנה ץ' היא פסולה, ואם יקרא האותיות י' וך' כדין - מותר להפרידם

Comments

  1. In my experience (as a baal magiah for many years in Eretz Yisrael), this would be seen differently by the Yerushalmi poskin and the Bnai Brak poskim. The former go much more by svara, and the latter by metziut. I have seen identical sheelot, where the Yerushalmi poskim either said "pasul" or "tzarich iyyun", and the Bnai Brak poskim said "sheelat tinok".

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

Not a "khaf"