מ"ם סתומה פסולה

הממי"ם הללו פסולות כי עיקר גופן עגולה כסמ"ך, ולא מרובע כמ"ם. ולא מועיל העוקץ הקטן שהוסיף לעשותה מרובעת, כנגד ציורה הכללית של האות

Comments

  1. IMHO that little point satisfies the requirement of it not being round. It presents as being a chada on both sides, which is perfectly kosher. It is a kosher mem stuma, at worst with a little pegam near the bottom right, but certaily does not look like a samech or in any way a sofek shinuy tzurah. with respect, i don't think any of the major poskim would have a problem with these. It would only be a problem if it was round at the time of writing, and the chada added afterwards...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script