ה"א משונה ביותר

ה"א הראשונה בשם המסומן
אני חושש שזו שינוי צורת אות, בגלל הצטרפות כמה שינויים בצורתה

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script