ה"א משונה ביותר

ה"א הראשונה בשם המסומן
אני חושש שזו שינוי צורת אות, בגלל הצטרפות כמה שינויים בצורתה

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

Ink, Kosher vs. non-Kosher