ה"א משונה ביותר

ה"א הראשונה בשם המסומן
אני חושש שזו שינוי צורת אות, בגלל הצטרפות כמה שינויים בצורתה

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

The different ways of forming the"Hefsek Parshas Stuma" in tefillin parshiyos.