שאלת תינוק

הר' קטנה - דינה שאלת תינוק. [לי זה נראה כרי"ש, אבל בכל זאת היא קטנה, ואפשר תינוקות יטעו בה ביחסה לגודל שאר הכתב].
כמה תינוקות נשאלו, אחר שהראו להם רישי"ן ויודי"ן מכתב זה, וכולם [פרט לאחד] קראוהו יו"ד - ופסלוהו.

Comments

 1. Why was more than one child asked?

  I'm not so certain a child was to be asked. The Reish is correctly proportioned and the oversized Shins surrounding it are confusing to a child. I've discussed this shailah in the past with 2 morei horaah and one said it's fine and the other suggested (but didn't require) a tinok. Also, the Shin next to it is oversized, which could confuse the tinok.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ignore the last sentence. I forgot to delete it after I added it above.

   Delete
 2. הרי זה דומה לדין של ד' קטנה אשר כתבו הראשונים שדינה שאלת תינוק
  ומכאן הוכיחו האחרונים שאין צריך לכסות מלפניו, כדי שיראה בערך שאר הכתב

  ReplyDelete
 3. The Reish in comparison to the normal size letters is a little smaller. However, next to the large Shins it looks much smaller. Cover the 2 Shins surrounding it, which gives a false impression when looking at the somewhat small Reish and it looks like a Reish, besides having the correct proportions of a Reish.

  Why was more than 1 tinok asked?

  ReplyDelete
 4. בגלל שלי היה נוטה יותר שהוא רי"ש, והתקשיתי לקבל שהתינוק יקראנו יו"ד. וגם חשדתי שהתינוק הראשון לא הראו לו יודין ורישין תחילה כראוי,
  במקרה כזה אני נוהג לשאול כמה תינוקות כדי לילך אחר הרוב

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

תיבה מיותרת במזוזה