יו"ד דומה לרי"ש קטנה

היו"ד דומה לרי"ש קטנה, דינה כדין יו"ד הדומה ללמ"ד קטנה - שאלת תינוק

Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

Ink, Kosher vs. non-Kosher