יו"ד דומה לרי"ש קטנה

היו"ד דומה לרי"ש קטנה, דינה כדין יו"ד הדומה ללמ"ד קטנה - שאלת תינוק

Comments

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script