נו"ן פשוטה שנפסקה

נראה לי שמותר לתקנה, כי צורתה ברור, וההפסק אינו ניכר כל כך. (דבר כזה, יש לבחון בראיה אמיתית במציאות, כי שינויים קטנים יכולים לשנות את השאלה)
גם הב' של "בין" העקב משוך מדי ימינה, מ"מ כשרה.

Comments

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script