נו"ן פשוטה שנפסקה

נראה לי שמותר לתקנה, כי צורתה ברור, וההפסק אינו ניכר כל כך. (דבר כזה, יש לבחון בראיה אמיתית במציאות, כי שינויים קטנים יכולים לשנות את השאלה)
גם הב' של "בין" העקב משוך מדי ימינה, מ"מ כשרה.

Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

The different ways of forming the"Hefsek Parshas Stuma" in tefillin parshiyos.