הפסק בצד"י של האר"י

היו"ד לא חובר לגוף הצד"י [כנראה הסופר שכח לחברו] -
נראה לי שאסור לתקנה בתפלין ומזוזה משום כתיבה שלא כסדרן. ואע"פ שאין ליו"ד ירך כלל, מ"מ נראה ברור שיש כאן שתי אותיות יו"ד ונו"ן, אלא שליו"ד חסר רגל, וכל שנראה לעינים על ידי ההפסק שנשתנה לאותיות אחרות, א"א לתקנו.
ואין זה דומה למה שנוהגים להקל בצד"י של כתב האר"י, כאשר ליו"ד יש ירך בצד שמאל, אלא שמופסקת מהגוף, דנוהגים להתיר תיקונה ע"י קריאת התינוק, כי על ידי הירך המהופך צורת הצד"י עליה, משא"כ בנידון דידן.

ראה גם:
https://hebrewstam.blogspot.com/2016/10/blog-post.html
http://hebrewstam.blogspot.com/2015/11/blog-post_27.html
http://hebrewstam.blogspot.com/2015/07/blog-post_89.html

Comments

  1. While there's a Nun, there isn't a Yud as there's no regel. Hence, I'd suggest that it's fixable if not nireh lehedia and a ST if nireh lehedia.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

Not a "khaf"