כ"ף פשוטה - גגה עבה מדי

 לדעתי הכ"ף הזו פסולה, כי היא כמין וי"ו או רי"ש, ואינה ארוכה כשיעור כ"ף
והרי זה דומה למה שפסלו הפוסקים כ"ף שהאריך גגה כשיעור אורך רגלה, שנעשית מין רי"ש ופסולה, ולא מהני מה שיורדת מהשיטה להוכיח שהיא כ"ף
ראה גם

Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

Ink, Kosher vs. non-Kosher