כ"ף פשוטה - גגה עבה מדי

 לדעתי הכ"ף הזו פסולה, כי היא כמין וי"ו או רי"ש, ואינה ארוכה כשיעור כ"ף
והרי זה דומה למה שפסלו הפוסקים כ"ף שהאריך גגה כשיעור אורך רגלה, שנעשית מין רי"ש ופסולה, ולא מהני מה שיורדת מהשיטה להוכיח שהיא כ"ף
ראה גם

Comments

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script