Posts

Showing posts from June 26, 2018

נו"ן פשוטה שנפסקה

Image
נראה לי שמותר לתקנה, כי צורתה ברור, וההפסק אינו ניכר כל כך. (דבר כזה, יש לבחון בראיה אמיתית במציאות, כי שינויים קטנים יכולים לשנות את השאלה) גם הב' של "בין" העקב משוך מדי ימינה, מ"מ כשרה.