קסת הסופר עם פסקי הרב בעל התניא והרב צ"צ NEW SIMAN

Special Thanks for Funding סימן ו to:

Rabbi Yaakov Moshe Leizerson, Lakewood NJ
Rabbi Yitzchok Raskin of Machon STaM, Brooklyn NY
Rabbi Shmuli Ceitlin, Postville IA

Click here for סימן א + שאלות

Click here for סימן ו + שאלות 

4 key features of this project include:
1) A כותרת (header) for each לשכת הסופר.

2) All הלכה למעשה in the לשכה is in BOLD.

3) All dissenting opinions of the אלטער רבי are inserted. They are highlighted.

4) Comprehensive שאלות לחזרה.

Please support this project by:

1) Sponsoring a סימן for $750
2) A Sponsorship of any amount
3) Using it and offering feedback.

Sincerely,
YY (Fitz) Rabin

Fitzrabin@yeshivasstam.com

Comments

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script