גימ"ל - ירך שמאל גולם

הגימ"ל [דגנך] ירך שמאל עיקרו מחובר ישירות לקו ימין, ורק יש שפיץ [עוקץ] קטן בראשו -
כלומר "ונהפוך הוא" אשר ישלוט העוקץ ויהא עיקר, והראש נהיה לזנב. היות שעיקרו הוא הגולם, לסוברים שדין ירך גימ"ל זה [שתמונתו כיו"ד הפוכה התלויה בתג לירך ימין] כיוד"י האל"ף ופ"א וכדומה, שאם הם גולמים הם פסולים - הוא הדין בגימ"ל זה ירכו גולם.

Comments

 1. Unlike the yud of an aleph or tzadik, the connection of the left regel of a gimmel does not, meikkkur hadin need its own "eiver" to connect to the kav hayemin. It is only lechatchillah leksivah (mentioned mainly in the acharonim) to have a kav connecting. So even if it is "golem", why is it possul?

  ReplyDelete
 2. שאלה טובה !!
  למה הגדירו (הראשונים ובעלי השו"ע) את האל"ף וצד"י כבעלי איבר - שאם נחסר ייפסל [כמשמעות הברוך שאמר לאות צד"י] ואילו בגימ"ל לא הגדירו כן ??
  אולי נאמר: מה שהם-הראשונים פסלו [יודי האל"ף וצד"י] נפסול, מכח מה שהם פסלו, אבל היות שבגימ"ל לא הזכירו לא נפסול, אע"פ שאין טעם לחלק ביניהם.
  אמנם באחרונים לא משמע כן שהרי השוו רגל שמאל של הת' ג"כ ליוד"י האל"ף ופ"א - [סימן לב סעיף כה]

  ReplyDelete
  Replies
  1. סליחה !!
   סימן לב סעיף יח, במשנה ברורה שם ס"ק צא

   Delete
 3. Not sure I follow...

  Putting aside your opinion of "golem" versus "hekker rosh", are you saying that even in the case of proper (sofek) kav moshuch, the left regel of gimmel has the same din as the upper yud of an aleph??

  ReplyDelete
  Replies
  1. yes (from Mikdash Me'at gimel par.13)

   Delete
  2. Sif 13 in the mikdash me'at is talking about a tzurah of a nun kfufa that has a small point that comes out of the bottom right of the moshav, ie the old fashioned sfardi gimmel. Although the common psak is that the old sfardi gimmel is kosher even for ashkenazim, the mikdash me'at is machmir, so some say because of his opinion it is only kosher bedieved (or you make a shailos tinok)...
   The issue is that it may be considered a shinuy tzurah, ie a nun and not a gimmel.

   However that is not our case here. We are discussing a completely different scenario, where the left regel comes out completely separate from the right (as per a normal ashkenazi gimmel), except the left regel is not made up of two parts like a yud (regel/yerech and rosh) rather it is swallowed into one.

   The mikdash me'at discusses this case in both sif 9 and 14 but does not say its possul, just that it should be lechatchillah done like that. The alfa beita says same, and even though not everyone agrees, it is certainly not leikuva (possul). It is not even mentioned in the rishonim.

   This is in stark contrast to the yud of an aleph which is far more serious if done kav moshuch and is universally accepted as possul (although fixable in some cases)

   Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script