סמ"ך - שינוי צורה

אני חושב שהס' הזו פסולה משום שינוי צורה, היא יותר מדי מרובעת בגופה

Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

Not a "khaf"