סמ"ך - שינוי צורה

אני חושב שהס' הזו פסולה משום שינוי צורה, היא יותר מדי מרובעת בגופה

Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

The different ways of forming the"Hefsek Parshas Stuma" in tefillin parshiyos.