A notice about Dyo Nahari

I am an apart of this "Tips for Soferim" group and this notice was posted: 

זוהי הודעת תפוצה "לכל" סופרי היקרים...
עקב פגם בדיו נהרי בסמיכות רגילה/ בינונית. מהיצור של ה4 חודשים האחרונים שגורם שהדיו לא מתייבש מספיק ואחכ נדבק לקלף שמעליו ומשאיר סימנים של אותיות חלשות .גם בחבילות מזוזות וגם בפרשיות וסת ומגילות . אם אתה לא משתמש בדיו זה, ראה הודעה זו כמיותרת. ואם אתה משתמש בדיו הזה. אנא ממכם בדקו היטב אם נתקלתם בבעיה כזו ותזהרו מאד מנזקים שיכולים להיות גבוהים מאד....... ותחליפו במיידי הדיו. 
ותבדקו היטב את מה שכבר כתבתם, אם זה מזוזות, אז שלא נדבקו מזוזות אחת לשני או שהדיו עבר למזוזות מעליהם לאחר שהנחם אותם אחת על השניה לאחר הכתיבה.
ואם זה פרשיות או סת ומגילות שבגלגול הקלף לאחר הכתיבה, לא נדבקו והעבירו צבע וצורה של אותויות לקלף שמעל. מה שצריך לעשות במיידי זה לחכות הרבה הרבה שיתייבש ואחכ לא לגלגל חזק או לצופף חזק. אלא שיהיה מאוורר ולא מהודק של ידבק....
תודה שלמה

Comments

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script